Mire utalhat a zálogházak jól ismert szimbóluma?

BÁV250
A zálogházak nemzetközileg ismert és használt szimbóluma, a három aranyszínű gömb a XVIII. század közepe óta van használatban. De hogyan lett 1957-ben a BÁV máig jól ismert logója a milói Vénusz?

Szakértők szerint a jelkép eredeti formájában egy fekete címermezőben elhelyezett három aranyérme lehetett, amelyeket aztán a figyelem hatékonyabb felkeltése érdekében egy háromdimenziós cégérré, gömbökké alakítottak át. Bár a szimbólum pontos származása napjainkig sincs pontosan tisztázva, de a legtöbb kutató a Mediciekhez, a középkori Firenze nagy hatalmú bankárcsaládjához köti azt.

Egy, a Mediciek által akkoriban szívesen terjesztett legenda szerint egy Nagy Károly kíséretéhez tartozó Medici egy alkalommal három, kővel teli erszénnyel ölt meg egy szörnyű óriást. A későbbi cégér ennek a küzdelemnek az emlékét őrzi. (Hogy miképp került az először a XIII. században említett Medici család egyik tagja a VIII–IX. században uralkodó frank császár szolgálatába, arról a legenda sejtelmesen hallgat.) Egy másik elmélet Lombardiához, illetve az innen elszármazott lombard pénzváltókhoz köti a három aranygömböt.

Egy harmadik elterjedt magyarázat Szent Miklós mürai püspök legendáját idézi fel. E hagyomány szerint az egyházatya három erszény arannyal segítette egy szegény család három lányának kiházasítását. Szent Miklósnak egyébként további kapcsolata is van a zálogházakkal: az illatszerészek, a pálinkafőzők és a tengerészek mellett máig ő a zálogházak védőszentje is.

Isteni jelkép

A méloszi Aphrodité (ismertebb, latinos nevén a milói Venus) Kr. e. 130 körül készült egy Kr. e. 4. századi görög szobor alapján. Az értékes műalkotásra 1820-ban bukkant rá egy földműves az égei-tengeri Mílosz szigetén, innen származik közismert elnevezése is. A török hatóságoktól Jules Dumont d’Urville francia tengerésztiszt közbenjárására vásárolta meg de Rivière márki, a francia nagykövet. Egy évvel ezt követően került a párizsi Louvre-ba, ahol ma is megtekinthető.

A szobor már eleve letört karokkal és sérült talapzattal került elő a földből. Egy, a szobor közelében talált kartöredék valószínűleg hozzá tartozott, de végül sosem került sor az alkotás rekonstrukciójára. A legszélesebb körökben elterjedt vélemény szerint az istennő eredetileg a Parisztól kapott aranyalmát tartotta az egyik kezében. A hipotézis éppen ezért egy szójáték alapjául is szolgálhatott: a szobor otthonául szolgáló sziget ógörög neve, Mélosz, ugyanis magyarul almát jelent.

Az idén 250. születésnapját ünneplő Bizományi Áruház Vállalat (BÁV) 1957-ben választotta logójának főszereplőjéül az egyik legismertebb antik szobrot. A mára feledésbe merült nevű művész által tervezett szimbólum a cég átfogó, évszázadokon átívelő, művészettel kapcsolatos tevékenységére utal.