Orosz Gellért: Kozmikus táj

2021. május 13.
Aukció
Orosz Gellért festészetének eredetisége absztrakt munkáiban rejlik. Az igazság az, hogy absztrakt olajfestmények, pasztellképek, kollázsok és rajzok már főiskolás éveiből is ismeretesek, sőt ezekből a munkáiból már akkor kis is állított. (Egyik ilyen alkalommal fedezi fel Rabinovszky Máriusz festői tehetsége legszembetűnőbb vonását, különleges színérzékenységét.)

A politikai pálfordulás évét követően az absztrakciót – Kállai Ernő kifejezésével – „ars privatissima”-ként művelhette és művelte is, szinte érthetetlen szívóssággal. Ezt a lankadatlan szívósságot, amely formai leleményessége folytonos megújulásával és színhasználata felerősödésével párosult, szerencsére nem törte meg az ’57-es Tavaszi Tárlatot követő évek államilag szavatolt pszeudo-modernizmusa, sem a feltörekvő fiatal nemzedékek festészetének az övével mint csendben dolgozó idősebbével olykor akaratlanul is érintkező, harsányabb piktúrája.

Absztrakt festészete korai szakaszában, a negyvenes évek közepén készült munkáiban meglehetős érintkezést mutat a Kállai Ernő köré szerveződő „elvont művészek” legjobbjainak (Gyarmathy Tihamér, Lossonczy Tamás, Martyn Ferenc) korabeli munkásságával s magának Kállainak az ún. bioromantikus szemléletével. 1953 után közelebbi kapcsolatba került a békásmegyeri visszavonultságában élő Kassák Lajossal, aki köré idősebb és javakorabeli művészekből baráti kör szerveződik. Kassák emberi tartásának, etikai alapozású munkásságának jelentékeny szerepe volt Orosz Gellért festészetének tisztán a színek és az egyszerű mértani alakzatok informatív szépségére építő felívelésében.

/Mezei Ottó: „Ars privatissima” és „ars humana” – Orosz Gellért festészetéről. Kortárs. 42. évf. (1998). 4. szám (április), 86. o./

Orosz Gellért (Jászladány, 1919 – Budapest, 2002): Kozmikus táj, 1972. Olaj, farost, 40 x 60 cm. Jelezve balra lent: Orosz G 72. Kikiáltási ára: 550 000 Ft

Centenáriumi aukció időpontja: 2021. június 22-23-24. kedd-szerda-csütörtök
Helyszíne: MOM Kulturális Központ 1124. Budapest, Csörsz u. 18.

TOVÁBB AZ AUKCIÓHOZ