Aukción a Csontváry-levelek

2021. november 17.
Aukció
A magyar művészettörténet leghíresebb levelezése kerül kalapács alá december 8-án, a BÁV 78. Művészeti aukciójának második napján, amelyben a patikussegédként dolgozó Csontváry Kosztka Tivadar első szárnypróbálgatásai után kér tanácsot a kor ünnepelt festőjétől, Keleti Gusztávtól. Bár ő gyerekrajzoknak titulálja a vázlatokat, Csontváry nem keseredik el, sőt még eltökéltebben vág neki, hogy a soraiból már ekkor kirajzolódó festészeti elképzeléseit megvalósítsa. Az 5 levél és a fennmaradt egy válaszlevél piszkozata a Csontváry-hagyaték megmentőjeként ismert, Gerlóczy Gedeon gyűjteményéből kerül árverésre 36 millió forint kikiáltási árral.

Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919), a magyar festészet egyik legkülönösebb egyénisége, aki patikussegédként egy vénycédula hátuljára rajzolta meg élete első rajzát egy ökrös szekérről 1880. október 13-án, 27 évesen. Amikor a patikavezető meglátta a rajzott, így kiáltott fel: „Hisz maga festőnek született!”, ekkor Csontvári hangot hallott (iglói szózat): „Te leszel a világ legnagyobb napút festője.” Nem sokkal ezután tollat ragadott, hogy levélben folyamodjon segítségért a kor ünnepelt romantikus tájképfestőjéhez és a Mintaraziskola igazgatójához, Keleti Gusztávhoz. Így kezdte pályafutását Csontváry, akinek alkotásai ma a legdrágább magyar festményeknek számítanak.
A magyar művészettörténet leghíresebb sorai nem csak arról árulkodnak, hogy Csontváry akkor még hallomásból sem ismerte a festészet fortélyait, és nem is csupán egy ifjú páratlan elszántságágát tükrözik, hanem az akkor 27 éves Kosztka Mihály Tivadar életművének esszenciális lényegét is hordozzák. Leveleit olvasgatva arra a megdöbbentő következtetésre juthatunk, hogy Csontváry művészeti krédója szinte semmit sem változott a festővé válás hosszas folyamata alatt. A levelekben felfedezhető hit, elszántság teljes mértékeben azonos azzal a legendával, mely a maga útját járó, csak belső logikáját követő művészről kialakult az elmúlt alig több mint 150 éveben.

elolvasom a tanulmányt